Jumar Logo
SVJ Kolátorova 1646, Praha 6
realizace: 2019

Rozsah prací:

Celková revitalizace vnějšího pláště budovy:

- zateplení střechy, nová krytina
- zateplení fasády
- rekonstrukce teras -  vybourání původních souvrství, nová hydroizolace,  nová dlažba, zateplení


Cena zakázky bez DPH: 12.300.000,- Kč