Jumar Logo
Štíchova 600, Praha 4 Háje
realizace 2017

celková revitalizace fasády
oprava balkonů
nové zábradlí